“Mày có chắc nó là con mày không?”

Hôn nhân là vậy à anh… – Vì sao anh thích em vậy? – Em đáng yêu, lại thông minh nữa, con anh nếu giống em hết đều sẽ rất tốt. – Nhưng em học Mỹ thuật mà, trai NEU làm gì thấy ...