Sự im lặng của người đàn bà khôn ngoan

Im lặng đủ khôn khéo Đàn bà bà khôn không nói nhiều, đúng hơn là không nói nhiều những điều vô ích. Ngược lại, họ hay im lặng hơn. Họ im lặng để nghe chồng nói, im lặng khi biết chồng đang giải tỏa b...